Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
rn1.1- SATICI 
rnÜnvanı : Albero Decora

Adresi :Mamure Mh. İsmail Gaspralı Sk. ÇilernApt. No:6 ESKİŞEHİR

Telefon : 0 222 2316134

E-mail : info@alberodecora.com

1.2 -ALICI 
rnAdı/soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

MADDE 2- KONU


rnİşbu sözleşmenin konusu; ALICI'nın SATICI'ya ait 
http://www.alberodecora.com/ alanrnadlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıdarnnitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgilirnolarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve MesafelirnSözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğincerntarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN


rnÜrünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıdarnbelirtildiği gibidir.
rnÖdeme Şekli : 
rnTeslimat Adresi : 
rnTeslim Edilecek Kişi :
rnFatura Adresi : 
rnKargo Ücreti :

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER


rn4.1- ALICI, SATICI 'ya ait 
http://www.alberodecora.com alanrnadlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatırnve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunurnve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
rn4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her birrnürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesindernön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adrestekirnkişi/kuruluşa teslim edilir.
rn4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekrnise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlurntutulamaz.
rn4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilenrnniteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslimrnedilmesinden sorumludur.
rn4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin ALICI tarafındanrnokunmuş ve kabul edilmiş olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödemernşekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veyarnbanka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğündenrnkurtulmuş kabul edilir.
rn4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundanrnkaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarakrnkullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelinirnSATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıylarnürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliyerngiderleri ALICI'ya aittir.
rn4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımınrnkesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresirniçinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirdernALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ilerndeğiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadanrnkalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nınrnsiparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defatenrnödenir.
rn4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalırnveya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması içinrnSATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafındanrnkarşılanacaktır. 
rn4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI'ya faks veya posta yolurnile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

Alıcının isteği ile kişiye özel olarakrnüretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilenrnürünler hariç,alıcının teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde caymarnhaklarını kullanarak ürünleri iade etme hakları vardır.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyatrnyanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir

 

 

 

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME


rnİşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilenrndeğere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindekirnTüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tümrnkoşullarını kabul etmiş sayılır.

rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn

SATICI 
rnAlbero Decora